Vigda 1859


Lysningsdag den 26 nov.
Rekryten Nr 31 S:a Westbo Kompani. Johan August Carlsson Elm fran Olshults soldattorp som överlämnade kompanichefens tillständ.
Maria Christina Hansdotter fr. nämnda torp vars fader,
torpare Hans P Andersson Kultabo under Nyarp,
Moder Anna Greta Bengtsson Biföll äktenskapet.
Vigdes den 26:12 av Wenerroth. Charta 25 öre.

Lysningsdag den 26 nov.
Rekryten Nr 31 S:a Westbo Kompani. Johan August Carlsson Elm från Olshults soldattorp som överlämnade kompanichefens tillstånd.
Maria Christina Hansdotter fr. nämnda torp vars fader,
torpare Hans P Andersson Kultabo under Nyarp,
Moder Anna Greta Bengtsson Biföll äktenskapet.
Vigdes den 26/12 av Wenerroth. Charta 25 öre.