Brödratrion Birger, Rudolf och Axel.

Birger emigrerade till Amerika 1928. Troligtvis är bilden tagen inför den stundade avresan.