Kihlboms släkttraditioner

Enligt släkttraditionen har Kihlbomska släkten bott i Mariestad från dess äldsta tid och skall ha kommit från Göteborg (kanske från Lödöse), där medlemmar av släkten fanns på 1600-talet. I kyrkoarkivet möter flera gånger en Lars Olof Kihlbom , född 1668, samt handelsmännen Olof Kihlbom, född 1720 och Johan Kihlbom född 1734, den förres söner. år 1747 nämns en rådman Olof Kihlbom och Johan Kihlbom som kyrkorådsmän. år 1734 nämns en rådman Kihlbom, också han handelsman. Han var väl broder till Lars Olof Kihlbom. En senare medlem av släkten var Nils Elias Kihlbom, ägare till det kimröksbruk, som låg där Johannesberg nu ligger. Han uppkallade för resten stället efter sin son, Johan Nikolaus Kihlbom, sedermera sjökapten och hamnfogde, en välkänd Mariestadsbo, död 1927. En medlem av släkten ändrade sitt namn för c:a 100 år sedan sitt namn till Kihlbaum; även denna gren av släkten lever kvar.

Släktens medlemmar ha varit näringsidkare men även varit kulturellt och litterärt intresserade. August Blanche och Herman Sätherberg hörde på sin tid till familjens umgängesvänner. Då sagoskalden H. C. Andersen år 1819 besökte Mariestad, bodde han hos familjen Kihlbom. Han skildring av detta besök i "Mit Livs eventyr" visar, att han mådde väl och fann sitt Mariestadsbesök intressant.

Kilbomska hemmet 1860
Kihlbomska hemmet på 1860-talet.
Med all säkerhet är det Nils Elias Kihlbom (1804-1872) som sitter i soffan

En bemärkt medlem av släkten var fröken Frederique Kihlbom, född 1839, död 1877. Hon var en vitter dam, mycket beläst och berest; medarbetare i Mariestads Veckoblad och redigerade tidningen år 1868, var sedan en tid anställd i Stockholmsposten, mest som översättarinna. Måhända kan hon kallas Sveriges första kvinnliga journalist. Släktens litterära traditioner uppehålls av bl.a. docenten vid Lunds universitet, d:r Asta Kihlbom-Gyllenberg.

Mariestad-Minnesskrft, utgiven år 1933.

Uppgifterna ovan stämmer inte i alla avseenden med de uppgifter jag själv har hittat i kyrkböckerna.
/Bill Bjurestrand/