Den tyska stilen,Sutterlin

En stil som ofta användes i kyrkoböcker, bouppteckningar, protokoll och andra officiella dokument fram till 1800 talets början var den Tyska stilen (tyska stilen). Typsnittets namn är Sütterlin.

Det är enkelt att göra en 'översättare' i ett kalkylblad. Formatera en cell med sutterlin och hänvisa till den från en annan cell som du skriver i och du har en enkel översättare.

För att du skall kunna se stilen måste du ladda ner och installera typsnittet på din dator. Du kan göra det här. Högeklicka. Välj, spara som, och placera filen i c:\windows\fonts-mappen, om du inte har dina typsnitt i någon annan map.

Tyvärr fungerar typsnittet endast med Crome och Explorer. Inte med Firefox eller Netscape. Åtminstone inte ver. 4,5. Hur det är med senare versioner vet jag inte. Så du som inte installerat typsnittet eller använder Firefox eller Netscape, läser "normal" stil.

Å, både som gemen och versal, ingår inte i typsnittet. skriver man å, lämnas ett tomrum. Jag har använt a eller ä i stället.

Jag hittade typsnittet här.

Ett exempel på hur det kan se ut. Det förutsätter att du installerat typsnittet och har en fungerande webbläsare. Klicka här.

Nedan ser du ett bildexempel på hur typsnittet ser ut. Det står Sütterlin. Exempel på den 'tyska stilen'  Sütterlin