Kort om PUL

Vad är PUL?

Den svenska integritetsskyddslagstiftningen heter personuppgiftslagen (1998:204) och kallas för PUL.
I Sverige var vi först med en nationell integritetsskyddslagstiftning när datalagen kom 1973. Den ersattes av PUL 1998, som bygger på ett EG-direktiv. Syftet med PUL är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Främst gäller lagen registrering av personuppgifter på IT-media, dvs. i datorer och gäller nu levande personer.

Den engelska översättningen av den svenska lagstiftningen kallas Personal Data Act. Tyvärr finns det ingen uppdaterad översättning, utan bara en från ikraftträdandet 1998. Personuppgiftsförordningen kallas Personal Data Ordinance.

För vem gäller PUL? Alla som registrerar personuppgifter om andra människor måste känna till lagen och följa den.