Professor Torbern Olof Bergman

fysiker, kemist. Blev 49 år.

Far: Barthold Bergman (1704 - 1770)
Mor: Sara Hägg (1697 - 1776)

Född: 1735-03-09 Låstad (R) 1) Katrinebergs Kungsgård.
Begravd: 1784-07-15 Västra Ny (E) 2) 
Död: 1784-07-15 Västra Ny (E) 1) Medevi Brunn


Familj med Margareta Catharina Trast (1735 - 1800)

Vigsel: 1771-08-04 Uppsala Domkyrkoförsamling (C) 3)

Barn:
Torbern Bergman (1773 - )
Carl Olof Bergman (1774 - )


Noteringar
runeberg.org/sbh/bergmato.html

Biografi
Torbern Bergman var son till kronobefallningsmannen Barthold Bergman och Sara Hägg. Hans intresse för botanik väcktes genom hans lärare Sven Hof vid Skara gymnasium. Han studerade botanik, matematik och entomologi vid Uppsala universitet. Genom sina entomologiska insamlingar och iakttagelser, stiftade han bekantskap med Carl von Linné, som gav honom sitt erkännande för en avhandling om iglar. Han prisbelöntes av Vetenskapsakademien för detta samt för en upptäckt att frostfjärilarnas honor, som saknar vingar, lägger sina ägg i fruktträdens bark. Därmed kunde fruktodlare skydda sina träd från larvangrepp.

Han disputerade även i astronomi, och grundade Kosmografiska sällskapet i Uppsala, genom vilken han utgav en fysisk världsbeskrivning, Physisk beskrifning öfver jordklotet, som översattes till flera språk. Detta verk var en av de första moderna geografiböckerna, som kom att influera Abraham Gottlob Werner, som ibland kallas "geologins fader". Bergman blev därefter docent i fysik, under det att han forskade i turmalinets elektriska egenskaper, samt om meteorologiska fenomen som norrsken, åska, regnbågen och kornblixtar. 1764 invaldes han i Vetenskapsakademien.

1767 blev han professor i kemi och farmakologi. I den egenskapen lät han rusta upp och med egna medel modernisera institutionen för kemi. Bland annat ritade han ett laboratorium som uppfördes. Bergman grundade den kvalitativa och kvantitativa kemiska analysen, och utarbetade sätt för att åtskilja substanser med våta vägen (genom lösningar), och förbättrade torra vägen (med värme). Som kemist fick han ett internationellt erkännande, och hade tagit tjänst hos Fredrik den store, om inte Gustaf III ingripit personligen.

Bland hans övriga gärningar i kemin hör att han utvecklade affinitetsläran genom uppställandet av tabeller, och hans forskning om kolsyra. 1775 kom han på hur man skapar mineralvatten på konstgjord väg. Med sin Handbok i mineralogi blev han en föregångare till René Just Haüy, och han var den förste som skilde mellan organiska och oorganiska ämnen.

Bergman levde emellertid i en tid vars idéer många gånger avfärdats senare. Han trodde på flogistonteorin, varför en del av hans forskning är synnerligen inaktuella.

Han avled i förtid på grund av överansträngning, och begravdes vid Västra Ny kyrka. Ett porträtt i olja, utfört av Lorens Pasch d.y. förvaras vid Uppsala universitet, samt en gipsmedaljong av Johan Tobias Sergel vid Gripsholms slott.

1771 gifte han sig med Margareta Catharina Trast.

runeberg.org/sbh/bergmato.html

Ljuft är att, då man går hädan, göra det i frid och tystnad, lemnande fäderneslandet och verlden arf i de frukter af trägen forskning, hvilka aftvingats naturens sköte för att lända till mensklighetens gagn, varda brödbitar i hennes hushållning, stoffer i hennes verkstäder, krafter i hennes tjenst.

Så dog en dag, aktad och vördad, Torbern Bergman, hvilkens hela lefnad häfdade hans valspråk: f e l i x c o g n o s c e r e (jag skattar mig lycklig af att inhemta kunskap), och om hvilken hans minnestalare i Vetenskapsakademien för snart hundra år sedan yttrade de vackra orden: »Han älskade och utöfvade dygden på ett sätt, som gjorde dem bägge afhållna. Han uppfyllde sina skyldigheter med ett nit och med en framgång, som endast härstamma från grundlig kunskap, upplyst öfvertygelse och kraftig åtgärd att vara nyttig. Han hörde icke gerna sitt eget beröm, än mindre sjelf framförde det, men att förvärfva allmänt bifall, medan han lefde, och att förtjena en otvungen, berömlig hågkomst efter sin död, det var mera hans sak.»Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1735       Födelse 1735-03-09 Låstad (R).  1)
1735   8 mån    Makan Margareta Catharina Trast föds 1735-12-04 Uppsala Domkyrkoförsamling (C) 4).
1737   1 år    Brodern Carl Fredric Bergman föds 1737-01-01 Låstad (R) 1).
1738   3 år    Systern Maria Regina Bergman föds 1738-04-23 Mariestad (R) 5).
1770   35 år    Fadern Barthold Bergman dör 1770-06-14 Mariestad (R) 6).
1771   36 år    Vigsel Margareta Catharina Trast 1771-08-04 Uppsala Domkyrkoförsamling (C).  3)
1773   37 år    Sonen Torbern Bergman föds 1773-03-05 Uppsala (C) 7).
1774   39 år    Sonen Carl Olof Bergman föds 1774-04-22 Uppsala (C) 7).
1776   41 år    Modern Sara Hägg dör 1776-10-03 Uppsala (C) 8).
1784   49 år    Begravning 1784-07-15 Västra Ny (E).  2)
1784   49 år    Död 1784-07-15 Västra Ny (E).  1)


Källor
 1) Bergman från Västgöta Dal av Per-Olov Bergman
 2) 05 Västra Ny C:2
 3) 03 Uppsala Domkyrkoförsamling E:2
 4) 03 Uppsala Domkyrkoförsamling CA:3
 5) 16 Mariestad C:01
 6) 16 Mariestad C:02
 7) 03 Uppsala Domkyrkoförsamling CA:5
 8) 03 Uppsala Domkyrkoförsamling FA:2
      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.5, Programmet tillhör: Bill Bjurestrand