Mina anor

Proband Farfar
Farfar
Carl Oscar Johansson
Proband Morfar
Morfar
Ivar August Kihlbaum

Farfar, Carl Oskar Johansson (Carl Elm)

Farfar, Carl Oskar Johansson (Carl Elm), f ddes i Olshults soldattorp, L ngaryd 1862. Farfars far var soldat (soldatnamn Elm) och ingift i l ngarydssl kten.
Den enda anteckningen fr n Kvibille, farfars fars f delseort enligt soldatrullorna, r en notis i flyttningsl ngden att han flyttat d rifr n. Har inte hittat n got annat i kyrkb ckerna.

Morfar, Ivar August Kihlbaum

Morfar, Ivar August Kihlbaum, f ddes i Mariestad 1863 och h rstammar fr n en gammal Mariestadfamilj d r m nga varit r dm n, hantverkare eller k pm n. Kallades stundom f r "Ryssen" efter att arbetat som bokh llare hos en f rgyllare och gift sig i St. Petersburg.

L ngarydssl kten

L ngarydssl kten omfattar omkring 149 000 personer (inklusive ingifta och motsvarande) och sp nner ver 15 generationer. Dess stamfader r l nsman Anders J nsson (ca 1662-1716) i Sm landssocknen L ngaryd, vid gr nsen till Halland i nuvarande Hylte kommun. Hans hustru Ingrid Nilsdotter (ca 1676-1753) r sl ktens stammoder. 111 500 av sl ktmedlemmarna r fortfarande i livet och utg r 1,1 procent av Sveriges befolkning. ttlingarna f rdelar sig p sex sl ktgrenar, vardera utg ende fr n ett barn till stamfadern. Sl ktmedlemmar har spridit sig till 289 av Sveriges 290 kommuner, 49 av de 50 delstaterna i USA samt ett 60-tal andra l nder.
Till l ngarydssl ktens hemsida

The Langaryd Family

By Per Andersson & Johan Lindhardt

The Langaryd Family concists of 149 000 people and is the world's largest charted family, listed in Guinness Book of Records since 1988 (Swedish edition). The whole family derives from the district public prosecutor Anders J nsson (1662 - 1716) and his wife Ingrid Nilsdotter (1676 - 1753) of the L ngaryd parish in the Swedish province of Sm land on the border of Halland. There was also held the world's most numerous family reunion in 1991 with more than 2 500 participants. In front of the church of L ngaryd is a memorial stone in remembrance of Anders and Ingrid. More >>>

Bes k: 32052