Mina anor

Farfar Morfar

Farfar, Carl Oskar Johansson (Carl Elm)

Farfar, Carl Oskar Johansson (Carl Elm), föddes i Olshults soldattorp, Långaryd 1862. Farfars far var soldat (soldatnamn Elm) och ingift i långarydssläkten.
Den enda anteckningen från Kvibille, farfars fars födelseort enligt soldatrullorna, är en notis i flyttningslängden att han flyttat därifrån. Har inte hittat något i andra kyrkböcker.

Morfar, Ivar August Kihlbaum

Morfar, Ivar August Kihlbaum, föddes i Mariestad 1863 och härstammar från en gammal Mariestadfamilj där många varit rådmän, hantverkare eller köpmän. Kallades stundom för "Ryssen" efter att arbetat som bokhållare hos en förgyllare och gift sig i St. Petersburg.

Långarydssläkten

Långarydssläkten består av 149 000 personer och är världens 's största kartlagda släkt, noterad i Guinness rekordbok sedan 1988 (svensk utgåva). Hela släkten härstammar från distriktåklagaren Anders Jönsson (1662-1716) och hans hustru Ingrid Nilsdotter (1676-1753) i Långaryds socken i landskapet Småland på gränsen till Halland. Det hölls också världens mest talrika släktträff år 1991 med mer än 2 500 deltagare. Framför Långaryds kyrka finns en minnessten till minne av Anders och Ingrid. Läs mer >>>

Besök: 31708